Despre noi

Fundația pentru Educație, Științe și Arte (FEDUSA) este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 2010, care prin activitatea sa urmărește dezvoltarea competențelor și performanțelor școlare și extrașcolare pentru elevii din învățămâmtul preuniversitar.

Fundația pentru Educație, Științe și Arte (FEDUSA) organizează anual, din 2010, Concursul școlar internațional de competență și performanță COMPER, în parteneriat cu Ministerul Educației, în peste 8 600 de școli din România și Republica Moldova, pentru elevi din învățământul primar și gimnazial.

Anual, peste 700 000 de copii participă la cele trei etape ale concursului, la disciplinele limba și literatura română și matematică.

Peste 37 000 de cadre didactice din școli și peste 10 000 de părinți (participanți individuali) organizează acest concurs a cărui primă ediție s-a desfășurat în anul școlar 2010-2011.

La secțiunea cadre didactice a concursului Comper edităm și publicăm cele mai valoroase articole, referate, cărţi şi lucrări ştiințifice din domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, culegeri/ghiduri/îndrumătoare metodice şi auxiliare şcolare (pe suport electronic şi tipografic) cu ISSN și/sau ISBN şi descriere CIP, în condiţiile respectării Legii drepturilor de autor.